Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THUIS BEST

Deelname aan de kinderyoga lessen van Thuis Best betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

AANMELDING

Aanmelden kan via het online inschrijfformulier. Dit vindt u op onze website www.thuisbestyoga.nl. Telefonisch of per mail aanmelden is ook mogelijk. Via de mail laat Thuis Best u het aanmeldingsformulier toekomen. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en de factuur. Bij voldoende aanmeldingen zullen de lessen van start gaan en de groepen naar leeftijd worden ingedeeld. Wanneer nodig werkt Thuis Best met een wachtlijst. Eenmaal op deze wachtlijst zal u op de hoogte gehouden worden van de voortgang. U bepaald zelf de deelname.

BETALING

Na betaling van het lesgeld bent u verzekerd van een plek. Het lesgeld, zoals vermeld op de website, dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de lessen te worden voldaan. De prijzen van het lesgeld zijn inclusief BTW. De betaling voor de lessen kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0007 853376 t.n.v. Thuis Best. Graag o.v.v. voor- en achternaam van de deelnemer en het factuurnummer. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs en alle praktische informatie via de mail.

Thuis Best werkt met lessen in series van 5 of 10 weken. Afhankelijk van leeftijd zijn de series ingedeeld. Op de website staan de prijzen per serie vermeld. Bij voldoende aanmeldingen gaan de lessen van start. Bij onvoldoende aanmeldingen ontvangt u het lesgeld retour. U kunt op ieder gewenst moment instappen en vanaf daar aan de betalingenreeks voldoen.

Wanneer een ouder/ verzorger zijn/haar betalingsverplichting niet kan nakomen, behoudt Thuis Best zich het recht de deelnemer toegang tot de lessen te onthouden. Dit tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan.

AFMELDING

Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dient u dit uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les telefonisch of via de mail door te geven. De les kan niet ingehaald worden en er zal geen restitutie van de kosten plaatsvinden. Wanneer u tijdens de aanmeldprocedure kennis heeft van afwezigheid, geef dit dan door. Deze datum van afwezigheid zal niet worden gefactureerd.

Indien uw kind onverwacht een langere periode niet aan de lessen deel kan nemen, zal in goed overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Ook hierbij vragen wij u dit tijdig door te geven.

De lessen van Thuis Best kunnen verzorgt worden door een andere yoga docent. Via de mail wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Ook kan het door omstandigheden voorkomen dat een les komt te vervallen. Wanneer dit zich voordoet ontvangt u, voorafgaand aan de les, een bericht via de mail. Deze les kan later worden ingehaald.

BRENGEN EN HALEN

Voor we met de les beginnen is het belangrijk dat de kinderen de tijd hebben zich om te kleden en naar het toilet te gaan. Dit is waarom Thuis Best u verzoekt uw kind 5 á 10 minuten voor aanvang van de les te brengen. Dit zorgt ervoor dat we de les ontspannen en op tijd kunnen starten. Wanneer er bijzonderheden zijn met uw kind bij aanvang van de les horen wij dat graag. Ook als u kind opgehaald wordt door een ander dan u zelf. Tijdens de haalmomenten is een overdracht mogelijk mocht deze nodig of gewenst zijn.

BEREIKBAARHEID

Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Thuis Best u goed kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw mobiele nummer maar ook een nummer dat gebeld kan worden in ‘nood’. Tussentijdse veranderingen van gegevens ontvangen wij graag van u.

GEZONDHEID

Op het inschrijfformulier van Thuis Best kunt u lichamelijke- en/of psychische klachten van uw kind vermelden zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Ouders/ verzorgers zijn verplicht Thuis Best hiervan op de hoogte te stellen, voor aanvang van de lessen.

Het behoort tot de mogelijkheden de bijzonderheden van uw kind te bespreken voor de lessen starten. Er kan hiervoor een afspraak ingepland worden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Thuis Best overwegen uw kind niet te laten deelnemen aan de yogalessen. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de ouders/ verzorgers.

AANSPRAKELIJKHEID

Thuis Best is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele blessures of opgelopen (lichamelijk) letsel van de deelnemer. De ouders/ verzorgers zijn verantwoordelijk voor het lichamelijk welzijn van hun kind, voor aanvang van de yoga lessen.

Thuis Best stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadigen of vermissen van eigendommen van deelnemers, ouders/verzorgers of derden.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk wordt toegebracht aan eigendommen van Thuis Best, eigendommen van derden of de desbetreffende (yoga)ruimte, dienen te worden vergoed.